1
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
KÖYÜMÜZ - YAYLALARIMIZ
Asar Yaylası:
Köy yerleşim alanının 4 km. kadar kuzeyinde yer alır.Çukurören mahallesi ile sınır oluşturur.Asar köyün ilk ve 1920'a kadar tek yaylasıdır.'köyün kuruluş tarihi ile aynıdır'. denilebilir. Su kaynakların yetersizliği ve artan nüfüsün dar gelmeye başlaması sebebiyle, 1910'da Elveren Yaylası (günümüzde mahalle)'nın kurulması neticesinde Asar tek yayla olma özelliğini kaybeder. Son yıllarda ise, bir kaç haneden ibaret kalan Asar, yayla olma öze   llğini de kaybetme noktasına gelmiş gözükmektedir.
 Dağkuzören'in köyde bulunan üç mezarlığın dışında, bir mezarlığıda bu yayladır.Oldukça eskilere ait olan mezarların kimlere ait olduğu bilinmemektedir.

DAĞKUZÖREN ASAR YAYLASI

Elveren Yaylası (Mahallesi):
Adını yaındaki ören yeriden alıp,başına 'el' takısı getirilmiştir.Köy yerleşim alanını 5 km. kadar batısında yer alır.Tahminen 1800'lerin başlarında,Devletoğulları kabilesine mensup Alş Molla tarafından kışlak(mandıra) yeri olarak seçilmiş, başta 'Ali Mollanın Avlası' Koca Yayla ve Avla denilen yerler olmak üzere,diğer bir çok yer ekilip biçilmiştir.
   Elveren 1910'lara doğru, ilk sakinlerine mensup neslin çoğalması ve Asar Yatlasından göçün artması netiçesinde yaylaya dönüşür.Bügün, köyün iki büyük yaylasından biridir.
   Dağkuzörenin köy ve Asar Yaylaso dısında dışında diğer bir mezarlığıda Elveren Mahallesi yerleşim alanını 1 km. kadar güneyinde bulunan 'Dibekçayırı' denilen yerlerdir.Burada bulunan 10 kadar mezardan çoğunun kimlere ait olduğu bilindiği söylenmektedir.

DAĞKUZÖREN ELVEREN YAYLASI

Kadılar Yaylası:
Köy yerleşim alanının 4 km. kadar güney batısındadır.1930'larda  Asaar'I terl eeden Ahmerler Mahallesi halkından bir grup aile,Kadıların 2 km. kadar batısında bulunan Çiçekli'yi yayla olarak kullanmaya başlamışlardır, ancak 1945'lerde burayı terk ederek, daha uygun buldukları Kadılar'ı Yayla yapmışlardır.

   Daha sonraki yıllarda, diğer mahallere mensup bir çok ailelerin gelip yerleşmesiyle büyüyen Kadılar, bu gün köyün iki büyük yaylasından birisi durumundadır.


DAĞKUÖREN KADILAR YAYLASI

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edin
  
Tasarım ve Kodlama: kergisi