1
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
İLÇEMİZ - TARİHÇE
ÇAMLIDERE İLÇE MERKEZİ: 

Çamlıdere İlçesinin Yeri ve Kısa Tarihçesi: Çamlıdere, Ankara'ya 99km uzaklıktadır. 
Malazgirt Savaşından sonra bölgede Türk Boyları iskân için yerleşmeye başlar. Ankara 
Savaşından sonra Semerkand Şehrinden Hz. Ömer'in soyundan Şeyh Ali bölgeye ailesiyle 
birlikte gelir ve yerleşir. Bu dönemle ilgili ilk kayıt 1463 yılı Ankara Tahrir Defteridir. Fatih 
Sultan Mehmed Han Dönemine ait bu kayıtta, Şeyh Ali Kuzviran Köyü'ndeki bazı mülkleri 
vakıf ettiğini, bu vakfa evlatlarını mütevelli tayin ettiğini biliyoruz. Bu yıllarda Kuzviran 
Köyü, Ankara Sancağına bağlı Mudrıb/Muzrıb idari birimine bağlıdır. 1530 yılında 
Kuzviran Köyü Yabanabad Kazasına bağlanır. 

1571 yılında Şeyh Ali Semerkandi ve onun soyundan gelenler ünlenmiş Kuzviran Şeyhleri 
olarak anılmaya başlamıştır. Şeyhin kerametiyle ortaya çıkan Sığırcık Suyu'nun kullanım 
hakkı onun soyundan gelen evlatlarına bırakılmıştır. Kırım'dan, Balkanlar'dan ve diğer 
illerimizden gelen heyetler bu sudan faydalanmışlar, bu yüzden köy Şeyhler olarak anılmaya 
başlamıştır. 

Şeyhler Köyü zamanla gelişecek, Şeyhin Dergahı bir ilim yuvası olacaktır. Şeyh Ali 
Semerkandi Hazretlerinin evlatlarından bir çok ünlü alim yetişecektir. Bu alimler Yabanabad 
Kazasında yeni dergahlar açarak bölgeye irşad amacıyla yayılacaklardır. 1837 yılında Maktul 
Mustafa Paşa bir cami yaptırır. 1840 yılı kayıtlarında Şeyhler'in bölgenin en kalabalık 
yerleşmesidir. Sipahilik olan köyde bir medrese ile ilköğretimi veren bir sıbyan mektebi 
vardır. 

1888 yılında Demirciviran Köyü'nde bulunan Şorba nahiye merkezi, 1907 yılında Şeyhler 
Köyü, Yabanabad Kazası Şorba Nahiyesi merkezi olur. Bölgede Şeyhler adının bolluğundan 
artık Ali Dede Şeyhler olarak anılmaya başlar ve 1913 yılında bölgenin en önemli 
kasabasıdır. 

1930 yılında mülki teşkilatlardaki değişikliklerle Yabanabad adı Kızılcahamam olarak 
değişir. Daha önce nahiye merkezi olan Şeyhler bucak idare merkezidir. 1935 yılında 
Çamlıdere adını alan bucak 1953 yılında çıkan kanunla ilçe yapılır. 

Çamlıdere'de eski kalıntılar en erken Roma Dönemine kadar gitmekte ve bazı Bizans Dönemi 
bakiyeleri görülmektedir. 
çamlıdere ile ilgili görsel sonucu
ÇAMLIDERE MERKEZ KALINTILARI: 

Çamlıdere Merkez Cami Bilgileri: Çamlıdere Merkez Cami günümüzde kullanılmaktadır. 
Geç Osmanlı dönemi cami 1918 yılı yapımı olan cami dikdörtgen planlı, yığma düz taştan 
inşa edilmiştir. Eğimli kırma çatısı kiremitle örtülüdür. Ahşap tavan süslemeleri ve diğer 
ahşap kısımları kayda değerdir. Özgün yapısını günümüze kadar korumuştur. 

Çamlıdere Merkez Cami ve Çeşmesi Cami 2008 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece 
Anıt Eser olarak tescillenmiştir. 

Erenler Tepesi Kalesi: Kale, merkezinin 2km güneydoğusunda bulunan Erenler Tepesi 
Mevkiindedir. 

Kale Bilgileri: Sayın Levent Egemen Vardar'm 2000 yılında bölgede yapmış olduğu yüzey 
araştırmalarında tespit edilmiş bir kale/yapı'dır. Tepenin doğu yanında kısmen kayalık arazide 
muhtemelen gözetleme amaçlı bir kale/yapı kalıntısının duvar izleri görülmektedir. Bu alanın 
batısında kalan başka bir yerde de mimari kalıntılar dikkati çekmektedir. Seyrek olsa bile bu 
alanlarda karakteristik olmayan seramik kırıntıları gözlenmiştir. 
Seyh Ali Semerkandi Türbesi: Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Çamlıdere İlçesi merkezinde 
Körler Mahallesindedir. 

Şeyh Ali Semerkandi Türbesi:Şeyh Aliyyüssemerkandi, Şeyh Ali gibi isimlerle de anılan Şeyh
Ali Semerkandi Hazretleri Anadolu'muzun büyük manevi liderlerinden biridir. Osmanlı'nın kuruluş 
döneminde Anadolu'da yaşamış olan Şeyh Ali 1320 yılında İsfahan'da doğdu. Babasının ismi Yahya 
olup, soyu Hz. Ömer'e kadar dayanmaktadır. Şeyh Ali Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Irak, 
Semerkand ve Çamlıdere'de gibi birçok yerde bulundu. Çamlıdere'ye gelen Şeyh Ali buranın 
adının Şeyhler olmasına sağlar. Burada kurduğu tekkesinde ilim ve irfanını bir ışık gibi yayar. 
1457 yılında Çamlıdere'de vefat eder. 

Türbe yığma ve kesme taştan inşa edilmiştir. Kırma çatı kiremitle kaplıdır. Girişin 
karşısındaki büyükçe sanduka Şeyhe aittir. Ayrıca girişin sağında yedi, solunda üç adet olmak 
üzere toplam on sanduka Ali Semerkandi'nin müritlerine aittir. Vakıflar tarafından restore 
edilmiştir. Koruma Kurulu kararıyla 1990 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir. 
Türbe bir külliyenin parçasıdır. 

Ä°lgili resim

Cibiili Dede Türbesi: Cibiili Dede Türbesi, Çamlıdere Yaylasından Kös Yaylasına çıkan yol 
üzerindedir. 
Cibiili Dede ormanda geyiklere tuz verir, yabani hayvanları beslermiş. Ermiş bir zat olduğuna 
inanılmaktadır. 
Cibiili Dede Türbesi 
Türbe çamlar arasında üstü açık bir mezar şeklindedir. Türbe yanında namaz için 
betonarmeden küçük bir bina inşa edilmiştir. 

Erenler Türbesi: Erenler Türbesi, Çamlıdere Yaylası yerleşimindedir. 
Erenler Türbesinde kimin medfun olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. 
Türbe çamlar arasında üstü açık bir mezar şeklindedir. 

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edin
  
Tasarım ve Kodlama: kergisi