1 1 1 1 1 1
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
KÖYÜMÜZ - COĞRAFYA VE İKLİM
   Burada fiziki ve beşeri çoğrafya ayrı bölümler halinde değil, iç içe bir bütün halinde verilmeye çalışılacaktır,
36 km. batısında yer aldığı Çamlıdere ilçesi'nin en uzak köyü olan Dağkuzören'in, doğusunda  Osmansin, kuzeydoğusunda Çukurören ve güneydoğusunda Yılanlı köyleri yer alır. Köy yerleşim alanı 10 km. kadar batısında, köy orman sınırları bittiği noktada Beypazarı-Karaşar ve Güdül sınırları başlar.
    Güney, Ahmetler,Ören,Elveren ve Kuzey Mahellerinden olusan köy, yaklaşık 1 km. karelik alana sahiptir.Güney Mahallesi, köyün ortasında akan derenin güneyinde, diger üç mahalle ise kuzeyinde yer alır.Mahaller araasındaki mesafe 200 m. ile 1 km. arasında degişmektedir.

   İlçeye olan bağlantı yolu, Kuzey Mahallesi'nden başlayıp, sırayla Ören ve Ahmetler Mahallelerinden geçip, Güney Mahallesin'den çıkış yaparak, Osmansin, Peçenek, Sarıkavak, Tatlak, Ahatlar Yaylası ve Meşeler Mahallesi'nden Çamlıdere'ye ulaşır. İkinci bir bağlantı yolu da, Peçenek'ten sonra Sarıkavak yoluna degil, Bükeler yoluna sapıp, elvanlar'dan geçerek  Tatlak'tan devam etmek süretiyledir. Üçüncü bir bağlantı ise, Sarıkavak'tan yada Elvanlar'dan sonra gelen Tatlak yolu ayrımından Pelitçik yönüne saparak, otoban-Çamlıdere bağlantı yolunu izlemesiyle sağlanır.
Dağkuzören’in Ankara’yla olan bağlantısı ise,Çamlıdere-Kızılcahamam güzergahının izlenmesiyle sağlandığı gibi, Çamlıdere ye uğraşmasızın Pelitçik Mahallesinden otabana gitmek süretiyle sağlanır.
Otomatik alternatif metin yok.

  
   1993’den itibaren tamamı asfalt olan.Mahalle yolu 2015’den sonra sıcak asfalt olmuş, ulaşıma büyük bir kolaylık ve rahatlık sağlanmısştır. Mahallenin batı çıkışından devam eden yol ise stabilize orman yoludur.Bu yol, yukarılarda bir çok kola ayrılarak orman’ın en ücra köşelerine kadar ulaşır. Bu yoldan, Benli Yaylasına Eyriovaya ,Saray Mahellesi Yaylasına ve Sorkun Mahallesine gitmek mümkündür.


  Mahalle yerleşim alanı rakımının 1350 m.Civarında olduğu tahmin edilmektedir.Mahalle sınırları içerisinde yüksekliği kesin olarak bilinen tek yer;2044m. Rakımla, Ankara'nın da en yüksek noktası olma özelliğine sahip olan Mahyatepe'sidir. Adını, burada kabri bulunduğu rivayet edilen "Mahya Baba" dan alan bu tepeden, kuzeyde Kartalkaya ve Gerede, batıda Eyriova, Kıbrısçık Yaylaları ve Nallıhan-Keletepe, güneybatıda Belindoruk, doğusunda ise Hıdırdağı ve Işıkdağı'na kadar olan yerler görülebilmektedir.

  Üzerinde, Orman Bakanlığı'na ait yangın gözetleme kulesi bulunan Mahyatepe, son yıllarda giderek artan bir ziyaretçi akını yaşamaktadır.Gezip görenlerin hayran kaldığı bu tabiat harikası tepe, gelecekte dağ turizimciliğinin önemli bir merkezi olmaya adaymış gibi gözükmektedir.


    Dağkuzören, doğudan batıya doğru yükselen bir coğrafi yapıya sahiptir. En engin yerde bulunan köy yerleşim alanının yakın çevresi, ormancılık literatüründe "baltalık-koruluk" denilebilecek nitelikte olan, meşe, yabani fındık, çalı, söğüt, kavak, ahlat, alıç, dişbudak, yabani erik ve yabani elma
Son yetmiş-seksen yıla kadar, kış armudu,yabani elma, yabani erik gibi ağaçlar; tarlalar, çayırlar ve kayalıklardan olusşmaktadır. ve ahlatın dışında meyve yetişmezken, daha sonra çeşitli ve iyi cins meyve ağaçlarından oluşan küçük meyve bahçeleri yapılmaya başlanmıştır.Bu meyve bahçelrini ilki, bostanlar denilen yerde, Mustafa bilgin(çakır hoca) tarafından yapılmıştır
  Mahallede  hububat üretimi buğday, arpa  vefiule sınırlı kalmıştır.ancak arazı yetersizliği sebebiyle, yıllık hububet üretimi 500 yarımın üzerinde olan aile sayısı 20 yi geçmemiştir. 1990 lara kadar, tarlalar kara sabanla sürülmş, harmanlar dövenle ezilmiş, taneyle saman yabayla savrularak ayrılmıştır. yapıla gelen bu geneleksel hububat üretim yöntemi son yirmi yıldır terk edilmeye, traktör ve patos gibi teknoloji ürünü tarim araçları kullanılmaya başlanmıştır.Sürekli göç veren mahalle tarımla uğraşacak insan kalmadığından, geçmişte bir metre karesi bile boş bırakılmayan tarların, bu gün %90i ekilmeyip boş bırakılır hale gelmiştir.

   Çam ormanları köy,yerleşim alanı 1.5.km. kadar kuzey ve batısından başlar. köroğlu dağlarının da uzantısı sayılan bu ormanlar, 1955 ten itibaren Orman Bakanlığı tarafından işletilmeye başlanmıştır.Çamlıdere Orman  İşletme Müdürlüğü'ne  bağlı peçenek orman bölge şefligi işveren olarak Mahalle halkı da işçi olarak çalışmıs ve yıllarca yaz aylarında tomruk ve odun üretimi yapılmıştır . bu şekilde onemli bir iş alanı ola olan orman mahalle halkına yeni kazanç imkanları sunmuştur ayrıca köylü orman ilişkileri sonucunda köy sosyalliteratürüne  orman agaç işleriyle uğraşmak anlamına gelen kesim kesmek, istishal yapmak, soyum soymak, çekim yapmak. gibi kavramlar girmiştir. 


   1980 lerin başında, orman işletmeciliğinden ndaha fazla gelir elde etmek amacıyla kurulan Dağkuzören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi hedeflenen ve arsu edilen bir performans gösterememistir.Köyde, ormanlar ve dağlar delinince hiç şüphesiz, akla gelen ilk şeylerin basında yaylalar olur. Yaylacılık, kökü orta asya ya dayanan tarihi bir olgu olmasının yanı sıra, günümüze kadar köy sosyal hayatın en canlı kesitini oluşturmuştur.

   Hayvancılıgın gereği olarak ortaya çıkan yaylacılık, nisanda başlayıp aralıkta sona eren bir süreti kapsar.Kışın sonuyla başı denilebilecek bu süre, üç bölümden olusur.Halk tarafından ilk yayla, denilen birinci bölüm nisanla agustos ayları arasında yer alır.Bu döenemde hayanı olan her aile,yetişmekte olan tarımsal bitkilerin zarar görmemesi içn hayvanları köyden uzaklaştırmak ve yaylaya götürmek zorundadır.

   Gündönümümde başlayıp, ağustos ayı başlarında tamamlana ot ve ekin biçiminden sonra,isteyen ailele hayvanları köye getirebilir. Ot ve ekin işleriyle uğraşan sürede, ailelerden çalışanlar sabahleyin yayladan köye gidip, akşam geri dönerler.

   İlk yayla bitiminden köye dönmeyip yaylada kalanlar sos yayla denilen ikinci bölümü başlatmış olurlar.Köye gidip güz işlemleri tamamlayan ailelerin bir kısmı da, tekrar yaylaya dönerek son yaylaya katılırlar. yaylacılığın bu bölümü, ekim ayı sonlarında kadar devam eder.Ekim ayı sonlarında bir çokm aile köye döner. Burdan sonra yaylada kalmaya devam eden cok az sayıdaki aie gurubu, kış yaylası denilen üçünçü ve son bölümü başlatmış olular. Kış yaylası, kar yağana kadar devam eder

DAGKUZOREN ile ilgili görsel sonucu

    Yayla ve yaylacılıkla ilgili, nöbetleşe sığır gütmrk anlamına gelen gezek deyimi, sığırların sıcak ve sinek etkisiyle gelişi mgüzel konusup gölgelere sıgınma anlamına gelen bükelek deyimi çok kullanılan kavramlardır.

            Kaynak;Bütün yönleriyle Dağkuzören 
            Yazar   ;Hüseyin Gazi YILDIRIM

KÜÇÜK LOGO
  Adres : Dağkuzören Mahallesi Çamlıdere/Ankara
              (Dağkuzören Köyü - Mahalle Çamlıdere/Ankara)
         
                                                                                 
E-Posta : dagkuzoren.dernek@gmail.com
Sosyal Medyadan Bizi Takip Edin
     
Tasarım ve Kodlama: kergisi Yönetici Girişi